Стационарна система

Стационарният радиосмутител (система) е предназначен(а) да заглушава радио и GSM комуникации, да противодейства на заплахи от бомби с дистанционно радио и GSM задействане в определени сгради, включително и сгради със специален статут - това включва затвори, районни управления на МВР, консулства, посолства, гранично-пропускателни пунктове, обществени сгради и др.

Използваните модерни комуникационни технологии, разрешават управлението на радиосмутителя да се извършва до него или дистанционно съгласно изискванията на клиента. Предлагат се различни по мощност и честотен обхват смутители, като при необходимост се извършва проектиране и дизайн по изискванията на клиента. Системата за контрол, управление и диагностика, дава пълна представа на оператора за състоянието на изделието. Смутителят е напълно автоматизиран при възникване на критични ситуации, като топлинно претоварване, неправилна работа на антената, промяна на захранващото напрежение. В диапазона на смутителя попадат: СВ радиостанции, аналогови радиостанции, радио аларми, Walky –Talky (LB,VHF, UHF300, UHF350, UHF400, UHF700/800) Cellular NMT, автомобилни аларми, Cellular CDMA 450, Tetra, Cellular CDMA/TDMA, GSM 900, GPS, Satellite Thuraya, Iridium,Odyssey, GlobalStar, Inmarsat, Aces, Elipso, GSM 1800, GSM1900, Cellular UMTS/WCDMA(3G), WLAN, FiFi, Fi Max и много други.