• Проектиране, разработване, интеграция и поддръжка на комуникационни и информационни системи за отбраната и националната сигурност
 • Доставка на оборудване от световни компании, предлагащи широк избор от оборудване и технологии от последно поколение.
 • Проектиране, разработване, интеграцията и поддръжка на системи за мониторинг и ранно предупреждение при бедствия и аварии
 • Оценка на критичната инфраструктура
 • Проектиране, разработване, интеграция и поддръжка на системи за мониторинг и анализ на водните басейниuslugi
 • Проектиране, разработване, интеграция и поддръжка на call центрове за спешни и неспешни повиквания
 • Производство на радиосмутители (мобилни, стационарни, носими)
 • Проектиране, разработване, интеграция и поддръжка на системи за заглушаване на GSM и радиокомуникации
 • Проектиране, интеграция и поддръжка на структурно-кабелни системи
 • Проектиране, интеграция и поддръжка на системи за телевизия
 • Проектиране, интеграция и поддръжка на VoIP телефонни системи
 • Проектиране, интеграция и поддръжка на системи за сигурност: пожароизвестяване, контрол на достъп, сигнално-охранителни системи
 • Проектиране, интеграция и поддръжка на системи за видеонаблюдение
 • Производство, доставка и монтаж на системи за позициониране и проследяване на автомобилния парк (GPS)
 • Проектиране, разработване, интеграция и поддръжка на всички слаботокови системи
 • Обучение
 • Поддръжка