Предоставящ възможност за комуникация в конвоя чрез програмируеми комуникационни канали
 

Заглушаване на  радио и GSM комуникациите в  сгради със специален статут

Осигуряващ защита от мини и бомби с дистанционно активиране

Осигуряваща еволюцията от традиционна към интернет телефония
За измерване и предаване на данни за хидро и метео параметри на околната среда