Носим радиосмутител

Носимият радиосмутител е предназначен да заглушава радио и GSM комуникации, да осъществява защита от мини и бомби с дистанционно GSM/радио активиране на специализирани войскови групи или сили за сигурност, които трябва да преминат през даден рисков участък. Използването на изделието се извършва по два начина:
• чрез елегантен куфар;
• носеща рама-раница при армейско използване.
Носимият радиосмутител е херметизиран и може да работи при всички климатични условия. По заявка на потребителя, той може да се монтира и на автомобил или бронирана военна машина, след което да се комплектува в носим вариант. Честотните диапазони, техния брой, реализирани в един носим модул, изходящата мощност и други параметри се изпълняват по заявка на клиента. Системата за контрол, управление и диагностика, дава пълна представа на оператора за състоянието на смутителя. Той е напълно автоматизиран при възникване на критични ситуации като топлинно претоварване, неправилна работа на антената, промяна на захранващото напрежение и др. В диапазона на изделието могат да попадат отделни фрагменти по желание на клиента от диапазоните на: СВ радиостанции, аналогови радиостанции, радио аларми, Walky –Talky(LB,VHF, UHF300, UHF350,UHF400, UHF700/800) Cellular NMT, автомобилни аларми, Cellular CDMA 450, Tetra, Cellular CDMA/TDMA, GSM 900, GPS, Satellite Thuraya, Iridium,Odyssey, GlobalStar, Inmarsat, Aces, Elipso, GSM 1800, GSM1900, Cellular UMTS/WCDMA(3G), WLAN, FiFi, Fi Max и много други. При необходимост се извършва пълно и/или частично проектиране на радиосмутителя или придружаващия софтуер и произвеждане на необходимите модули по функционални изисквания на клиента.

Предимства:
• автоматично следена качеството на антената, работната температура, захранващо напрежение.
• защита от претоварване изхода на предавателя, прегряване и др.
• тестване, конфигуриране и диагностика- чрез PC.
• включване и изключване - дистанционно чрез PC, или чрез превключвател, изведен на лицевата плоча.
• вградена тестова програма за състоянието на смутителя и неговото управление.