Мобилен радиосмутител

Системата е комплекс от независими модули, заглушаващи радиосигнали в обхват на най-широко разпространените GSM и радиосредства. Модулите могат да работят както заедно така и самостоятелно. Системата осигурява независими свободно програмируеми канали за комуникация. Модулите се конфигурират за самостоятелно и/или съвместно използване. CometPlayИзделието е снабдено със специализиран GSM модул. Радиосмутителят запазва пълна работоспособност без влошаване на електрическите си параметри във всякакви климатични условия: при понижено атмосферно налягане; при температури на околната среда от минус 30°С до 55°С; при относителна влажност на въздуха до 98%; при скреж, роса, дъжд, слънчева радиация, понижено налягане и въздействие на прах. Работоспособен при удари и вибрации, при превозване с автомобили и бронемашини с всякакви скорости по всякакви пътища и по всяко време на денонощието и годината. Дистанционното управлението на „Комета" се осигурява чрез софтуер инсталиран на лаптоп. Осигурена е възможност за запазване на софтуерно зададените параметри "Custom band" и пълен контрол на параметрите, с вградени системи за автоматичен контрол на: изходната мощност; захранващи напрежения; охладителна система; антенен кръг (КСВН); самодиагностика.

Лесно се адаптира към всички превозни средства.