ХИДРО И МЕТЕО СТАНЦИЯ

Оборудване за измерване и предаване на данни за хидро и метео параметри на околната среда.

 

Хидро и метеорологичната станция включва оборудване за измерване на:

im_3

 

 • Количество и интензивност на валежа
 • Влажност на въздуха
 • Температура на въздуха

im_1

 • Скорост и посока на вятъра
 • Влажност на почвата
 • Ниво на водата в реки и езера 

Комплектът съдържа:im_2

 • Мачта за монтаж на оборудването
 • Оборудване за гръмозащита
 • Оборудване за предаване на данни
 • Компютър за събиране и обработка на данни
 • Соларен панел

 

Предназначение и приложение:

- Наблюдение на хидроложките параметри в характерна местност от даден водосбор

- Наблюдение на метеороложките параметри в характерна местност на даден водосбор

- Изграждане на локална база с данните от измерените стойности

- Предаване на данните за състоянието на монтираното оборудване към контролен пункт

- Предаване на данните за измерените стойности на хидро и метео параметрите към контролен център за обработка

- Събираните в режим на реално време данни за хидро и метеорологичните параметри на територията на избран водосбор създават база от данни за прогнозиране на водния оток и заливните зони по поречието на избрания воден басейн.