Галерия

Международна изложба за отбранителна техника "Хемус 2008"

                       

Международна изложба за отбранителна техника "Хемус 2010"

                         

18-та международна специализирана изложба и семинар за охрана, сигурност и безопасност – Защита и сигурност 2011

Радиосмутители "Комета"

               

Телефон за спешни повиквания 112

Национална военна телекомуникационна система "Странджа - 2"