Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница „ЕКРАН“

 

Системата е изградена от екип на две американски и една българска компании. Главен изпълнител на системата е компанията „FSI“ (САЩ), а нейни подизпълнители са „Lockheed Martin“ (САЩ) и „Електрон Прогрес“ ЕАД (България).

„ЕКРАН“ осигурява способност на засилен морски суверенитет на българските Военноморски сили, чрез интегрирани сензори, проследяване на цели и класификация на морските съдове. Системата включва пет нови радара за наблюдение на повърхността на фирмата „GEM“, инсталирани от „Електрон Прогрес“ ЕАД, нови приемници за Автоматизираната Система за Опознаване (AIS), модерни електро-оптични системи за дневно/нощно виждане („Filir“) и тактически КВ/УКВ комуникационни системи („Harris“), радиорелейни станции („Aviat“).

„Електрон Прогрес“ ЕАД инсталира към Системата:

  • пет нови радара за наблюдение на повърхността;
  • извърши монтажа и пускането в експлоатация на радиолокационната и комуникационна част;
  • видеонаблюдение на системата;

Инсталирани на стратегически места по протежение на българския бряг на Черно море, сензорите на “ЕКРАН“ осигуряват на българските Военноморски сили една обединена картина на морския трафик, навлизащ или намиращ се в български териториални води.

Използвайки новата система за морско наблюдение, Военния команден център в София получава реална и точна картина за ситуацията по море. Всички кораби, които се движат в обхвата на системата се локализират на монитор във Военния център, чрез морския оперативен център, което дава възможност да се реагира много бързо, когато това е необходимо.

Високочувствителни и надеждни радари разпознават плавателните средства, те незабавно биват докладвани на прецизираните камери за наблюдение. Това позволява на операторите на системата не само да откриват плавателните средства, но и също така да ги идентифицират и проследяват по техния курс и през деня и през нощта. Проследяваните плавателни средства, както и снимките в реално време на всички техни действия, се виждат на екрана на компютъра на системния оператор. Сложната радиокомуникационна система на „Harris“ позволява на операторите да комуникират с всеки обект на системата „ЕКРАН“, както и да изискват информация от плавателните съдове в български териториални води.

Системата „ЕКРАН“ използва най-съвременна радиорелейна технология, инсталирана от „Електрон Прогрес“ ЕАД и позволяваща на обектите на „ЕКРАН“ да комуникират с българските Военноморски сили, стъпвайки на изградената до момента за Министерството на отбраната част на комуникационната система „Странджа“.

„ЕКРАН“ използва последното пето поколение информационна система на „Lockheed Martin“ за наблюдение и управление на трафика на плавателните средства. Тя може да събира данни от 2000 сензора в български териториални води, от границата с Румъния на север, до граница с Турция на юг, давайки на българските Военноморски сили възможност да виждат целия бряг на Черно море.

Проектът „ЕКРАН” се реализира в продължение на 3 години с финансови средства, предоставени от правителството на САЩ по Програмата за чуждестранно военно финансиране FMF.