Компанията "Електрон Прогрес" ЕАД е собственост на предприемача Георги Крумов, чието име е обвързано с голяма част от значимите бизнес проекти в България. Сред тях са успешното създаване, развитие и продажба на Авто Юнион Холдинг, реализацията на първия Мол в България (Сити Център София) и инвестицията в най-голямата верига за домашна техника в страната „Техномаркет”. Понастоящем Георги Крумов е член на Надзорния съвет на най-голямата австрийска застрахователна компания „Uniqa“ в България и стратегически партньор в големи инвестиционни проекти с Държавния фонд на Оман.

Предисторията на фирмата се губи в началото на 60-те години на миналия век, когато военният отдел на Слаботоковия завод се обособява в самостоятелно предприятие. То постепенно се разраства с основен предмет на дейност военна оптика и електроника. Неговите специалисти създават опитните образци, конструкторската и технологична документация на необходими за БА отбранителни продукти, които се произвеждат в заводите в Самоков, Дупница, Благоевград, Велико Търново, Варна, завод „Сигнал" в София и др. Голяма част от производството се изнася.

През 1976 г. се обособява Института по специална електроника, чиито наследник е "Електрон Прогрес" ЕАД. До началото на демократичните промени институтът е основен разработчик на проекти на Министерство на отбраната, свързани с радиокомуникационната техника и радарни устройства. През това време във фирмата работят 1300 служители. Тук постъпват на работа новозавършили инженери от сегашния Технически университет, които получават добри възможности за научно-техническа и конструкторска дейност. В института работят и много офицери от МО. Специалистите на института разработват КВ и УКВ радиостанции, радио смутители „Стършел", брегова радарна станция „Калиакра", радиорелейни станции „Хемус", а като граждански разработки се конструират и медицински изделия.

С началото на демократичните промени за "Електрон Прогрес" ЕАД настъпват тежки времена, поради намаляване на пазара и нуждите на БА. В борбата за оцеляване в годините 1990 - 2001 фирмата намалява своя персонал, произвежда сама част от конструираните от специалистите изделия, сглобява и продукти на външни фирми.

През 2002г. "Електрон Прогрес" ЕАД е успешно приватизиран. Под новото ръководство фирмата се ориентира към интеграционна дейност и управление на проекти.

В момента е акционерно дружество, регистрирано съгласно изискванията на българското законодателство, с основен предмет на дейност:

"Научно-изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, инженерингова дейност, разработване, внедряване, поддържане, системен анализ, системна интеграция и управление на проекти в областта на: компютърни технологии и системи; радио, телекомуникационни и информационни системи;полеви комуникационно-информационни системи; електронни, радиолокационни, аерокосмически, радионавигационни системи и системи за автоматизация; специализирано технологично оборудване; системи за управление; системи за управление при кризи, бедствия и аварии; системи за ранно предупреждение; системи за мониторинг системи за отбрана и сигурност; системи за контрол на достъп; системи за наблюдение на морски, речни и сухопътни пространства и на подвижни обекти; проследяване и контрол на подвижни обекти; системи за видеонаблюдение; проектиране и изграждане на електрически системи и съоръжения; офсетни програми; гаранционен и извънгаранционен сервиз; доставка и продажба; обучение и консултантски услуги"
 
В наши дни „Електрон Прогрес" ЕАД е сред водещите телекомуникационни интегратори в България.Фирмата концентрира своята дейност в цялостни комуникационни и информационни решения, за които сигурността и надеждността са от критична важност и изискванията за допустими откази, престои и възможности за неоторизиран достъп са много по-строги, отколкото при повечето приложения. Основният потенциал на компанията е нейният персонал, съставен предимно от инженери с различни научни степени и преминали през множество квалификационни курсове на обучение.
 
Фирмата е сертифицирана по Международния стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001, Международен стандарт за системи за управление на околната среда ISO 14001, Международен стандарт за системи за управление на информационната сигурност ISO 27001, Международния стандарт за здраве и безопасност при работа OHSAS 18001, Съюзната публикация на НАТО за управление на качеството AQAP 2110 и стана първия представител на българската промишленост, който е одобрен от НАТО, като предпочитан доставчик на стоки и услуги. За тази цел през 2005 г. фирмата сключи договор (BASIC ORDERING AGREEMENT) с Агенцията на НАТО за командване, контрол и управление (NC3A).
 
В стремежа си да предложи на своите клиенти услуги с високо качество, „Електрон Прогрес" ЕАД е изградил партньорства с водещи международни производители на различни типове високотехнологични системи и оборудване: Rapiscan Systems, Motorola, SiRcom, Harris Corporation, Aviat, Lockheed Martin Corporation, Alcatel, Microsoft, Hewlett Packard, Cisco Systems, Eltek Energy AS, Newave SA, Armaris, и BaE Systems. Компанията притежава доказани способности за проектиране, разработка и реализация на системи, включващи високотехнологични продукти от различни водещи производители и доставчици на продукти и услуги.