Интернет цифрова телефонна централа

PBX 1100 EM e цифров VoIP сървър, осъществяващ еволюцията от традиционна към интернет телефония

 

Общ преглед

PBX 1100EM е богат на възможности скалируем VoIP сървър проектиран за използване 003_qmв смесeни VoIP/PSTN и чисти VoIP среди. Продукта предлага традиционни и следваща генерация услуги, като например: 

 • CDR (детайлна справка за разговори)
 • Статистика
 • Запис на разговори
 • IVR (интерактивно гласово упътване)
 • Конференции
 • Гласови съобщения
 • Интеграция с електронна поща
 • Видео разговори
 • Географски изнесени работни места или отдели 

 

Предназначение и приложение:

 001_q
PBX 1100EM е предназначена за средни до големи бизнес сгради, където потребителите на гласови услуги имат
необходимост от модерни услуги на приемлива себестойност.
Системата е особено подходяща ако бизнеса се характеризира с висока мобилност, интензивно ползване на интернет базирани услуги и динамика. Евентуалното наличие на развита мрежова инфраструктура допълнително снижава разходите по придобиване и експлоатация. Възможността за отдалечени потребители дава възможност за заобикаляне на излишни такси за телефонни услуги и допълнителна икономия от разговори. Системата е готова за видео разговори, ако се поръча с видеотелефони апарати.

Съвместимост, избор и икономии.

PBX1100EM е тествана в продължение на две години за съвместимост със следните доставчици на услуги:
Орбител (телефония); Спектърнет (телефония, метро мрежи); Некском (телефония,Wireless - Wimax); Mtel и Globul (telefoniq),Vivacom (ISDN PRI и BRA,
POTS), Nokia (GSM апарати като Wireless IP телефонен клиент - E Seria и модели от N серия), Siemens (Gigaset SIP телефонни апарати, безжични). Linksys и Grandstream (SIP апарати)
Списъка не е изчерпателен - практически всеки доставчик на телефонни услуги е съвместим, стига да предлага телефонни услуги и устройства в рамките на стандарта. По този начин вие имате свободата да се включи към наличен или предпочитан доставчик, както и да ползува няколко алтернативни с цел - повишаване на сигурността и намаляване на тарифите. PBX 1100EM, предлага достатъчно сложна обработка на входящи и изходящи разговори за тази цел.Често срещана стратегия от наште клиенти следната - Vivacom входящи телефонни повиквания и градски разговори (за запазване на номерата и ниски тарифи), Мтел за GSM разговори, алтернативен доставчик за международни разговори.
в скоро време ще предложим и интерфайс към Skype като Upgrade.

Предимства

 • Модерни в синхрон със световните тенденции към унифицирани комуникации002DD
 • Намалят кабелите в офиса си , включвайки телефонен апарат между компютъра и локалната си мрежа
 • Ползват софтуерен телефон или дори GSM апарата си като телефонен пост
 • Работят от вкъщи или от хотела си по същия начин както от офиса си
 • Записват телефонни разговори
 • Съвместят поддръжката на компютърната и телефонната система
 • Възползват се от специфични възможности на телефонната централа, например да от блокират асансьора, набирайки код.
 • Могат да заложат специфично звънене при VIP обаждания или през нощта.
 • Могат да накарат телефонната централа да ги "следва"- ако не са в обхвата на офиса за да приемат телефонно обаждане през личната си Nokia безжично, телефонната централа ще прецени и ще избере GSM апарата им през най-евтиния наличен канал и т.н. и т.н.
 • В случай на необходимост могат да ни се обадят по телефонна и необходимите пренастройки да бъдат направени дистанционно.

Факти за VoIP

VoIP-voice over internet protocol, бележи значителен ръст въпреки финансовата криза. Основен двигател за този ръст е широкото разпространение на интернет, значимото
поевтиняване на компонентите и голямата гъвкавост на приложенията. Ето някои факти:


- 60% от малкия и средния бизнес ще мигрират от класическа телефония към VoIP през 2011 г.
- 9.6 милиона VoIP апарата са продадени 2006г, 164 милиона - през 2010 г.
- 100 милиона мобилни VoIP абоната ще има през 2011 година. Толкова са и Skype потребителите