Участие в работни групи на НАТО


NATOOTAN

Участие в консултантската група на НАТО (NIAG)

NIAG (NATO Industry Advisory Group) е група от високо квалифицирани професионалисти,
състояща се от представители на фирми от страни членки на НАТО, имащи задачата да:
  • организират форум за обмяна на информация между експерти на различни нива отговарящи за научно изследователска и развойна дейност при разработката на оборудване и технологии за НАТО;
  • съветват НАТО как да извършва подпомагането на правителствата и фирмите при обмяната на информация в НАТО;
  • осигуряват ефективното използване на ресурсите на НАТО при многонационални операции, отговарящи на изискването на НАТО за ефективност и своевременност.

 

 SCIPУчастие в разработката на следващото поколение стандарти за НАТО

Целта е да се разработи Secure Communication Interoperability Protocol (SCIP), който да позволи на страните членки да обменят класифицирана информация между хетерогенни мрежи. Необходимо да се създаде набор от протоколи, защитени алгоритми и процедури, който да гарантират комуникациите в интернационални мисии. Протокола SCIP на НАТО предоставя единен, мрежово независим механизъм за установяване и поддържане на защитен комуникационен канал между две или повече засекретяващи устройства.

 

soldierУчастие в работна група "Войник на бъдещето"

Целта е да се разработи критерий за оценка и тестваща програма за валидиране на NIAG SG 102 и SG 10.

Задачата е да се валидира Dismounted Soldier System (DDS) протокола за обмяна на информация и да се препоръчат концепции за защитена комуникация.

NAAG LCG/1 разработва стандартите по които става обмяна на информацията между войниците в НАТО при различни операции. Изискванията са за постигане на единна картина между войниците от различните нации, които са участници в НАТО операции и обменят информация помежду си посредством съответните си национални.