Регионален център за спешни повиквания с функции на национален център - пилотен проект на НССПЕЕН - 112

112Консорциум „Сименс - Електрон Прогрес" успешно изгради Регионален център (РЦ) за спешни повиквания (РЦСП) с функции на Национален център на територията на гр. София, като административен център на Югозападния район за планиране на страната с покритие върху област София, Софийска област, Пернишка област, Кюстендилска област и Благоевградска област. Той дава възможност за обслужване на спешните повиквания от граждани, свързани с потребности от оказване на помощ от специализираните екипи на Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи (включително Гражданска защита и Противопожарна защита), Министерството на отбраната, Българския червен кръст и високопланинската спасителна служба.

Регионалият център е изграден на модулен принцип с възможност за лесно и бързо разширяване и ново конфигуриране, което на базата на изградената сигурна и надеждна информационна и комуникационна свързаност, позволява НССПЕЕН-112 да се развива вертикално и хоризонтално по йерархичните нива на управление, чрез интегриране на съществуващите национални, ведомствени, областни и общински подсистеми.
Компанията вгради успешно подсистеми от КИС на ЦУК във Военния Команден Център, в Системата за следене на състоянието на водните ресурси и на язовирната стена на яз. "Студена" на територията на община Перник, в учебния център за управление при кризи, изграден в ИПОИ при БА.